Press "Enter" to skip to content

Водоснабдевање брдско-планинских предела

Јуче, 4. октобра 2016, у Свечаној сали Српске академије наука и уметности (САНУ) у Београду (Кнез Михаилова 35/II), одржан је Научно-стручни скуп „Водоснабдевање становника брдско-планинских предела“.
Скуп су отворили академици Владимир С.Костић (на слици), председник САНУ и Драган Шкорић, председник Академијског одбора за село. Обраћајући се присутнима, поред осталог, изразили су велико задовољство отварањем одељења Академије у Крагујевцу и Нишу, као и развојем интензивних активности Одбора за село, једног од најмлађих академијских одбора, нагласивши да се тиме Академија приближава стручњцима и грађанима који су удаљени од престонице.

Проблематика снабдевања водом брдско-планинских предела сагледана је мултидисциплинарно, а посебна пажња посвећена је значају обезбеђивања хигијенски исправне воде за сеоска подручја, из којих се исељава све више људи, између осталог, и због недостатка здрваствено исправне воде. С обзиром да се ова проблематика брдско-планинских предела односи на велики део територије наше земље, изузимајући градске центре и Војводину, посебна комисија Академије ће формирати закључке овог скупа, које ће у наредном периоду проследити релевантним државним институцијама, ради унапређења стратешких решења у овој области.

izvestaj-sa-skupa

Web mail za članove