Press "Enter" to skip to content

Оглашавање

У складу са пословном политиком и одлуком Управног одбора од 17. 06. 2016, део нашег интернет портала отворен је за оглашавање.

Заинтересовани могу да се обрате генералном секретару посредством web mail-a, или  на адресу miroslava.hero@bvk.rs .

Цене огласног простора су на месечном нивоу, без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Web mail za članove