Press "Enter" to skip to content

Трећа седница Скупштине Удружења

Мр Драган Ђорђевић, председник Управног одбора, Небојша Јаковљевић, председник Скупштине, Мирослава Херо-Гон, генерални секретар и Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности ПКС (слева на десно)

У оквиру недавног Међународног сајма и форума вода, 16. новембра, у Београду, у Хотелу „Холидеј ин“, одржана је трећа седница Скупштине у новом сазиву, у чијем раду су учествовали чланови из 22 предузећа водовода, представници Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије и колеге из Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.

Радни део седнице почео је разрешењем дужности носилаца функција у претходним сазивима и избором, односно верификацијом мандата нових чланова Скупштине, Управног и Надзорног одбора. Узимајући у обзир да је чланство у Удружењу функционално, на основу кадровских промена у руководствима предузећа водовода, Скупштина је, једногласном одлуком, разрешила дужности следеће носиоце функција, изабране на Изборној скупштини 16. 06. 2015, чији су мандати претходно верификовани на Конститутивној седници 17. 11. 2015:  Момира Михаиловића (ЈКП „Водовод Краљево“) –  дужности  потпредседника Скупштине , Светозара Веселиновића (ЈКП „Београдски водовод и канализација“) –  дужности председника Управног одбора, Милоша Станисављевића (ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“) – дужности потпредседника Управног одбора, Милутина Тасића (ЈКП „Водовод Крушевац“) – дужности председника Надзорног одбора, Валерију Тот Годо (ЈКП „Водовод и канализација Суботица“) – дужности потпредседника Надзорног одбора, Горана Тајдића (ЈКП „Водовод и канализација Зрењанин“) – дужности председника Извршног одбора  и Крсту Јањића (ЈП „Водовод Врање“) – дужности члана Извршног одбора.

За носиоце функција у органима и телима Удружења једногласном одлуком именовани су: др Миленко Стефановић, директор ЈКП „Водовод Краљево“, на дужност  потпредседника Скупштине Удружења, мр Драган Ђорђевић, в.д. директор ЈКП БВК, на дужност председника Управног одбора Удружења,  Гвозден Перковић, в.д. директор ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“,  на дужност потпредседника Управног одбора, Владимир Милосављевић, в.д. директор ЈКП „Водовод Крушевац“,  на дужност председника Надзорног одбора Удружења, Ђерђ Шугар, в.д. директор ЈКП „Водовод и канализација Суботица“,  на дужност потпредседника Надзорног одбора, Иван Девић, в.д. директор ЈКП „Водовод и канализација Зрењанин“,  на дужност председника Извршног одбора  и  Горан Ђорђевић, в.д. директор ЈП „Водовод Врање“,  на дужност члана Извршног одбора. Мандати су им верификовани једногласном одлуком Скупштине.

Једногласном одлуком усвојен је и предлог измена и допуна Статута Удружења. Предложене измене резултат су настојања да се достигне боље нормативно уређење  и ефикаснији рад Удружења. Тичу се терминолошког побољшања, увођења могућности шире сарадње са различитим субјектима друштвеног живота, статутарног евидентирања промене седишта (услед пресељења), статутарног прецизирања статуса чланства у Привредној комори Србије.

Усвојеним Изменама и допунама Статута обухваћена је и промена у броју чланова и саставу Управног одбора.  Број чланова Управног одбора смањен је са 17 на 9, због ефикаснијег рада (лакшег обезбеђења кворума), као и чињенице да су многи чланови Управног одбора уједно били и чланови других органа и тела, што је додатно отежавало рад.  Управни одбор од девет чланова чине представници регионалних јединица Удружења из Београда, Зајечара, Крагујевца, Лесковца, Ниша, Новог Сада, Пирота, Суботице и Ужица. У складу са тим, као и са одлукама донетим на Изборној (16.06.2015) и Конститутивној (17.11.2015) седници Скупштине, за рад у Управном одбору верификовани су  мандати следећим члановима: мр Драгану Ђорђевићу, в.д. директору ЈКП „Београдски водовод и канализација“,  председнику Управног одбора, Дејану Андрејевићу, директору ЈКП „Naissus“ из Ниша, потпредседнику, Гвоздену Перковићу, в.д. директору ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“, потпредседнику, Марку Пауновићу, директору ЈКП „Водовод“ Зајечар, члану, Небојши Јаковљевићу, директору ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, члану, Косари Илић, директору ЈКП „Водовод“ Лесковац, члану, Зорану Николићу, директору ЈП „Водовод и канализација“ Пирот, члану, Ђерђу Шугару, в.д. директору ЈКП „Водовод и канализација Суботица“, члану и Душку Љујићу, директору ЈКП „Водовод“ Ужице, члану.

Поред тога, на седници је једногласном одлуком усвојен годишњи извештај и програм рада у 2017, као и предлог висине чланарине у следећој години.

Web mail za članove