Press "Enter" to skip to content

Успешна одбрана докторске дисертације

Aleksanadar Šotić
Александар Шотић

У петак, 23. септембра 2016, на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство), наш колега  Александар Шотић (на слици), координатор АМ (Asset Management) центра Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, одбранио је докторску дисертацију „Методологија анализе ризика при управљању инфраструктурним средствима водоводних система“.

Дисертација је рађена под менторством професора др Марка Иветића, а у комисији за одбрану рада, поред њега, били су професор др Јасна Плавшић и професор др Драган Савић са британског Универзитета „Exeter“.

У закључку Комисије, поред осталог, истакнуто је да је дисертација вредан допринос од великог значаја за примену у пракси управљања водоводним системима, који доноси инструменте за стварање окружења у коме ће одржива примена нових знања из ове области бити редовна активност.

Web mail za članove