Press "Enter" to skip to content

Седница Управног одбора и Одбора Групације водовода ПКС

На трећој седници конституисан је Управни одбор у новом сазиву и новом статутарном формату

Заједничка седница Скупштине и Управног одбора нашег удружења, јуче,  27. фебруара 2017, није одржана у најављеном формату због непостојања скупштинског кворума. Одржана је трећа седница Управног одбора, у чијем раду су, осим чланова овог тела, учествовали представници предузећа водовода из Чачка, Крушевца, Ваљева, Кладова, Лознице, Лазаревца, Уба и Неготина.

Седница је одржана у Београду, у Привредној комори Србије. Поред низа одлука из домена оперативног рада, усвојени су Пословник о раду Управног одбора, финансијски извештај и завршни рачун Удружења за 2016. годину.

Ова, трећа седница Управног одбора, била је уједно конститутивна седница овог тела у новом сазиву и новом статутарном формату. Наиме, на последњој седници Скупштине, 16. новембра 2016, одлуком о изменама и допунама Статута, поред осталог, дефинисано је да Управни одбор има девет чланова и да ово тело чине представници регионалних јединица Удружења из Београда, Крагујевца, Зајечара, Лесковца, Ниша, Новог Сада, Пирота, Суботице и Ужица.

На споменутој седници Скупштине верификовани су мандати новим члановима: Драгану Ђорђевићу, директору ЈКП „Београдски водовод и канализација“, који је изабран за председника, потпредседницима  Дејану Андрејевићу, директору ЈКП „Naissus“ Ниш и Гвоздену Перковићу, в.д. директору ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад“, као и члановима Марку Пауновићу, директору ЈКП „Водовод“ Зајечар, Небојши Јаковљевићу, директору ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, Косари Илић, директорки ЈКП „Водовод“ Лесковац, Зорану Николићу, директору ЈП „Водовод и канализација“ Пирот, Ђерђу Шугару, в.д. директору ЈКП „Водовод и канализација Суботица“ и  Душку Љујићу, директору ЈКП „Водовод“ Ужице.

По завршетку рада Управног одбора нашег удружења, након верификације мандата изабраних чланова, одржана је конститутивна седница Одбора Групације водовода и канализације Привредне коморе Србије (ПКС). За председника је изабран Драган Ђорђевић, председник Управног одбора нашег удружења, а за заменика председника – Дејан Андрејевић, потпредседник Управног одбора нашег удружења.

Осим председника и заменика председника, за чланове Одбора Групације водовода и канализације ПКС изабрани су наши чланови, представници предузећа водовода и канализације из Новог Сада, Лесковца, Зајечара, Пирота,Ужица, Крагујевца, Краљева, Зрењанина, Крушевца, Суботице, Кладова, Чачка и Врања.