Press "Enter" to skip to content

Јахорина 2022.

  • Од 16. до 18. маја на Јахорини је одржана Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“

Фото: www.pale.rs.ba

У присуству многих званичника Републике Српске, уз учешће преко 200 стручњака свих профила и излагача опреме из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Словеније и Хрватске, у Хотелу „Термаг“ је одржана 21. Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“.

Централна тема била је посвећена неопходним реформама у сектору јавних водних услуга, које треба да допринесу дефинисању организационих политика и стратегија за повећање ефикасности пословања предузећа водовода и канализације.

Квалитет воде за пиће и управљање ризицима биле су теме посебне панел дискусије, на којој су предочени нови прописи, анализирани проблеми и представљене активности које се спроводе за унапређење безбедности снабдевања водом за пиће. Поред тога, разматрана је и најактуелнија тема која обухвата проблеме из области енергетике и њихов утицај на пословање предузећа водовода и канализације.

Др Небојша Вељковић, сарадник Агенције за заштиту животне средине, представио је рад „Управљање ванредним ситуацијама – недостатак воде за пиће – прописи и пракса“. Рад је, поред осталог, подсетио јавност да су одлукама највиших државних органа Србије вода за пиће и услуге канализације одређени као производи и услуге од посебног значаја за одбрану државе. Исти статус додељен је и објектима у којима раде предузећа водовода, а у документу „Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа“ недостатак воде за пиће идентификован је као једна од 12 опасности за друштво и државу.

Наше колеге из крагујевачког водода саопштиле су два рада. Горан Гавриловић је обрадио тему „Дигитална аквизиција података у ЈКП Водовод и канализација Крагујевац“, а Иван Ступић је представио „Водоводни систем Гружа“. Колегиница Марија Нешковић из лозничког водовода саопштила је рад „Бенефити примене аутоматизације и дигитализације у водоводном предузећу Лозница“.