Press "Enter" to skip to content

Измене и допуне закона о комуналним делатностима и иницијатива за лиценцирање предузећа

На последњој седници Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије, 26. фебруара 2016. у Београду,…