Press "Enter" to skip to content

Закључци са Стручног скупа

’’Јавно – приватно партнерство у јавно – комуналним предузећима – искуства у региону’’

У Нишу је 14.03.2012 одржан стручни скуп на тему „Јавно- приватно партнерство у јавно комуналним предузећима – искуства из региона“, у организацији Удружења водовода и канализације Србије, а домаћини скупа били су Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус„ Ниш у сарадњи са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором Ниш.

Повод за организовање стручног скупа на ову тему био је нови Закон о Јавно-приватном партнерству и концесијама усвојен од стране Скупштине Србије 22.11.2011, који подразумева могућност повезивања државног и приватног капитала и инвестирање у комуналну инфраструктуру, а теме су поред претходно поменуте, биле и везане за правне оквире реструктуризације комуналних предузећа, дефинисање цена комуналних услуга као и осталих релевантних индикатора пословања.

Излагачи на данашњем скупу били су: Мр Цвијо Бабић – генерални директор ЈКП Београдски водовод и канализација, Александар Митић – директор ЈКП „Наиссус„ Ниш, Борис Начков – технички директор водовода Скопље, Бранко Барош – извршни директор Водовода Бања Лука, Бранимир Љумовић – секретар Удружења комуналних делатности Привредне коморе Србије, Татјана Павловић-Крижанић – стручњак УСАИД за јавно-приватно партнерство, Мирослав Цвијетковић – стручњак за јавно-комунална предузећа МИСП, ЕУ пројекат.

Узимајући у обзир чињеницу да је ова тема од великог значаја и да је изазвала велико интересовање, донешени су следећи закључци и препоруке, који се ослањају на ставове светских експерата и искуства из региона, при чему се има у виду да је вода проглашена стратешким ресурсом XXИ века, и да претставља опште добро:

  1. У поступку трансформације ЈКП водовода и канализације морају се максимално уважити државни, безбедоносни и национални интереси, обзиром на значај делатности коју обављају ова предузећа, посебно имајући у виду да интерес профита не препознаје увек  стратешке, развојне, безбедоносне и социјалне аспекте, односно циљеве.
  2. Поступак трансформације ЈКП водовода и канализације треба спроводити на регионалном нивоу обзиром да ће инвестициони кредити и бесповратна средства из фондова ЕУ намењена овој делатности бити доступни искључиво јавном сектору на регионалном нивоу.
  3. Узимајући у обзир процес придруживања ЕУ потребна је едукација запослених и размена искустава како би се кандидовали што квалитетнији пројекти за бесповратна средства из ЕУ фондова, који су у највећој мери намењени побољшању квалитета пружања услуге од јавног значаја.
  4. На нивоу Удружења Водовода и канализације Србије формирати правни тим чији би задатак био да пружи помоћ свим предузећима водовода и канализације приликом спровођења поступака трансформације ЈКП водовода и канализације.
  5. Након усвајања стратегије трансформације ЈКП обезбедити  непосредно укључење претставника привреде у израду акционог плана за примену стратегије.
  6. У сарадњи са надлежним органима дефинисати реалну политику висине (накнаде) цене услуга у овој делатности, као и успостављање ефикасног система наплате.

 

Захваљујући свим учесницима на доласку и времену које су посветили овом стручном скупу, још једном истичемо да су оваква дешавања, базирана искључиво на струковној повезаности и размени информација, најбољи и најефикаснији начин формирања одређених мишљења, ставова и закључака који су неопходни за стабилност јавно – комуналних предузећа и водоводних и канализационих система данас и убудуће, како у Србији, тако и у региону.

 

Председник УО Удружења водовода и канализације Србије

                                                                                                ——————————–

                                                                                                Мр. Цвијо Бабић