Press "Enter" to skip to content

Друга седница Управног одбора

Друга седница Управног одбора Удружења, одржана 17. јуна 2016. у Београду, протекла је у знаку покретања две законске иницијативе. Једногласном одлуком, наиме, покренуте су иницијативе за укидање Закона о флуорисању воде за пиће и за измену и допуну Закона о заштити потрошача, о чему доносимо опширније текстове на нашим страницама.

Поред тога, Управни одбор је, такође једногласно, донео одлуку о отпису дела дуговања наших чланова, предузећа водовода и канализације, по основу неплаћених чланарина у претходном периоду. Тиме је реализована одлука са прве, конститутивне седнице, да „у сарадњи са стручним службама треба пронаћи начин да се предузећима водовода која су у тешкој финансијској ситуацији отпише или одложи плаћање заосталих дуговања по основу неплаћене чланарине, делом или у целости, под условом да се тиме не отежа финансијски статус и положај Удружења, уз напомену да обавеза плаћања чланарине остаје неспорна статутарна обавеза, као и да је  у вези с тим потребно сачинити преглед дуговања сваког члана и свима упутити писмени позив на јачање сарадње и измирење споменутих дуговања.“

 

У складу са тим урађена је анализа заосталих дуговања и размотрене су могућности за отпис старих дугова. На основу те анализе, са жељом да својим члановима, предузећима водовода и канализације, помогне у превазилажењу отежаних услова пословања,  Управни одбор је једногласно усвојио одлуку о отписивању заосталих потраживања од чланова по основу неплаћених чланарина за период од почетка 2011. до краја 2015, уз обавезу стручних служби да се појачано ангажују на наплати дуговања за текућу годину.