Press "Enter" to skip to content

Иницијатива – бенефицирани стаж

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
и борачко-инвалидску заштиту
Немањина бр. 22–24 , 11000 Београд

Београд, 08. 07. 2020.

Иницијатива за покретање поступка измене и допуне Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем  („Сл. гласник РС“, бр. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013 и 84/2019)

Предлагач:  Удружење водовода и канализације Србије
Особа за контакт:   Мирослава Херо-Гон, генерални секретар
Тел. 064 813 1431  E-mail:  miroslava.hero@bvk.rs  или miroslava.hero@yahoo.com

Поштовани,

Удружење водовода и канализације Србије (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодеђено време ради остваривања и унапређења интереса својих чланова – предузећа водовода и канализације. По природи ствари, интереси наших чланова спадају у приоритетне интересе државе и нашег друштва у целости, с обзиром да је реч о снабдевању квалитетном, здравствено исправном водом за пиће и одвођењу отпадних вода. Основне делатности наших чланова предуслов су живота и здравља људи, као и развоја свих осталих чинилаца друштвеног напретка.

Удружење окупља 37 чланова, међу којима и највеће српске водоводе.  У складу са Статутом, остварујемо сарадњу са институцијама државне и локалне управе које су надлежне за питања из делатности чланства.

У складу са тим, предлажемо да у оквирима својих надлежности покренете и спроведете поступак измене и допуне Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Сл. гласник РС“, бр. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013 i 84/2019), (у даљем тексту: Правилник), тј.

да покренете и спроведете поступак ревизије радних места из овог документа који се односи на „Део први“, члан 2, тачка  32. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, тачка „32.2 Водовод“, који гласи: „Радна места: помоћни радник на утискивању дренова и регенерацији рени бунара; водоинсталатер, бравар и заваривач на одржавању водоводне мреже укупне дужине преко 1.000 километара. Степен увећања: 12 месеци рачуна се као 14 месеци“, тако што би се брисао критеријум дужине водоводне мреже.

Већина српских водовода нема мрежу дужине коју предвиђа овај критеријум, али свакако обавља своју изузетно важну делатност, па нема разлога да буду дискриминисани по овом основу.

Осим тога, у свим предузећима, без обзира на величину, извршиоци наведених послова су веома важни за квалитетно функционисање система. Њихови изузетно тешки послови, далеко боље плаћени у иностранству, резултирали су чињеницом да у нашем сектору они представљају „недостајуће кадрове“. Тај проблем погађа све, а посебно „мање“ водоводе. У њима се често дешава да запослени обављају већи обим посла од колега који раде на истим или сличним пословима у већим предузећима, где постоји већи број извршилаца. Разлог је једноставан: услед недостатка квалификованих радника за ову врсту посла, често се дешава да запослени на пословима одржавања водоводне мреже обављају и послове на одржавању канализационе мреже, с обзиром да поседују потребне стручне квалификације и искуство у обављању те врсте послова.