Press "Enter" to skip to content

Организација

На основу члана 23. Статута Удружења водовода и канализације Србије, узимајући у обзир да је чланство функционално у свим органима и телима, Скупштина Удружења је, на седници 17. 11. 2015. једногласно верификовала резултате такође једногласног изјашњавања на Изборној скупштини, одржаној 16. 06. 2015. године.

Састав органа и тела усклађен је са Одлуком о изменама и допунама Статута, усвојеном на седници Скупштине, 16. 11. 2016, када су верификовани мандати новим члановима.

Скупштина

Председник

Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Потпредседник

Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот


Управни одбор

Председник

Мр Драган Ђорђевић, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Потпредседници

Игор Вучић, директор ЈКП „Naissus“ Ниш

Гвозден Перковић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Чланови

Никола Шарчевић, в.д.директор ЈКП „Водовод“ Зајечар

Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Бранислав Станковић, в.д. директор ЈКП „Водовод“ Лесковац

Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот

Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ Ужице

 


Надзорни одбор

Председник

Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод Крушевац“

Потпредседник

Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Чланови

Драган Вујовић,  директор ЈП „Јединство“ Кладово

Никола Шарчевић, в.д.директор ЈКП „Водовод“ Зајечар


Извршни одбор

Председник

Предраг Бодирога, в.д.директор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Чланови

Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак

Бранислав Станковић, в.д.директор ЈКП „Водовод“ Лесковац

Горан Ђорђевић, директор ЈП „Водовод“ Врање


Генерални секретар

Мирослава Херо-Гон, ЈКП „Београдски водовод и канализација“