Press "Enter" to skip to content

Организација

На основу члана 23. Статута Удружења водовода и канализације Србије, узимајући у обзир да је чланство функционално у свим органима и телима, Скупштина Удружења је, на седници 7. 12. 2023. верификовала резултате једногласног изјашњавања о избору органа и тела у наредном мандатном периоду.

Скупштина

Председник
Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Потпредседници
Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот
Александар Протић, директор ЈКП „Водовод“ Краљево


Управни одбор

Председник
Др Радомир Вујадин, в.д. директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Потпредседници
Тамара Милић, в.д. директора ЈКП „Naissus“ Ниш
Урош Лончар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Чланови
Братислав Станић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Зајечар
Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Маја Милошевић-Милојић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Лесковац

Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот

Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ Ужице


Надзорни одбор

Председник
Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод Крушевац“

Потпредседник
Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Чланови
Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак
Зоран Петровић,  в.д. директора ЈП „Јединство“ Кладово
Братислав Станић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Зајечар


Генерални секретар
Мирослава Херо-Гон