Press "Enter" to skip to content

Организација

На основу члана 23. Статута Удружења водовода и канализације Србије, узимајући у обзир да је чланство функционално у свим органима и телима, Скупштина Удружења је, на седници 20. 11. 2019. верификовала резултате једногласног изјашњавања о реизбору.

Скупштина

Председник

Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Потпредседник

Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот


Управни одбор

Председник

Др Радомир Вујадин, в.д. директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Потпредседници

Тамара Милић, в.д. директор ЈКП „Naissus“ Ниш

Урош Лончар, в.д. директор ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Чланови

Братислав Станић, в.д. директор ЈКП „Водовод“ Зајечар

Небојша Јаковљевић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац

Станиша Ристић, директор ЈКП „Водовод“ Лесковац

Зоран Николић, директор ЈП „Водовод и канализација“ Пирот

Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Душко Љујић, директор ЈКП „Водовод“ Ужице

 


Надзорни одбор

Председник

Владимир Милосављевић, директор ЈКП „Водовод Крушевац“

Потпредседник

Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица

Чланови

Зоран Петровић,  в.д. директор ЈП „Јединство“ Кладово

Братислав Станић, в.д. директор ЈКП „Водовод“ Зајечар


Генерални секретар

Мирослава Херо-Гон, ЈКП „Београдски водовод и канализација“