Press "Enter" to skip to content

Удружење водовода и канализације Србије

Свечана седница Скупштине

Десета годишњица рада обележена је десетом седницом Скупштине и доделом признања, галерију фотографија можете погледати овде

Десета седница Скупштине Удружења одржана је 17. новембра 2021, у Хотелу „Холидеј Ин“, у Београду. Својим присуством свечаност су увеличали Дарко Божић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Десета годишњица рада Удружења

На свечаној седници Скупштине обележићемо јубилеј и доделити признања, Листу лауреата можете погледати овде

Свечана седница Скупштине Удружења одржаће се 17. новембра 2021, са почетком у 12 часова, у Хотелу „Холидеј Ин“, у конференцијским салама „Студеница“, „Грачаница“ и „Раваница“

Седма седница Управног одбора

Соња Петровић, Страхиња Даниловић, Мирослава Херо-Гон и Станиша Ристић

Једногласном одлуком оснажена је иницијатива да се интерном институционализацијом ојача способност Удружења да прати и благовремено реагује на нормативно уређивање области у којима послују наши чланови

Јавни позив – кандидовање за признања Удружења

Позивамо све заинтересоване да кандидују вредна остварења, организације и личности које су пружиле значајан допринос развоју области производње воде за пиће, услуга канализације и санитације, као и очувању и заштити водних ресурса.

Кадровске промене

Страхиња Даниловић
Фото: www.objektiv.rs (privatna arhiva)

Страхиња Даниловић, недавно именован за вршиоца дужности директора Београдског водовода и канализације, нови је председник Управног одбора нашег удружења

Интересантна употреба закона

 Фото: www.danubeogradu.rs

Позивајући се на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ужички водовод је добио три захтева за достављање више стотина докумената, у папирима тешких сигурно неколико десетина килограма

Национална конференција за воде

Фото: www.rtk.co.rs
Небојша Јаковљевић

На основу Закона о водама и Одлуке о оснивању Националне конференције за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је припреме за формирање овог важног тела.

Златне медаље за водоводе Новог Сада и Сремске Митровице

Фото: Председништво Србије / Димитрије Гол

Поводом Дана примирја у Првом светском рату, Председник Србије Александар Вучић доделио је одликовања заслужним институцијама и појединцима...

Осма седница Скупштине Удружења

Осма седница Скупштине одржана је данас, 19. новембра, у специфичној атмосфери „пандемијских услова рада“. Први пут од оснивања Удружења већина наших чланова о предлозима се изјаснила писменим путем.

О платама у предузећима водовода

Фото: www.infoera.rs

„Због драстичног смањења распона између највиших и најнижих зарада, ближимо се ситуацији у којој ће практично сви запослени примати минималну зараду, или износе близу минималне зараде“, каже се у допису Министру

За равноправност у бенефицијама

Фото:  www. vodovodsm.rs

На предлог чачанског водовода, уз снажну подршку осталих чланова, покренули смо иницијативу за измену правилника о радним местима и пословима са бенефицираним стажом осигурања

Крушевачко постројење за пречишћавање отпадних вода

Фото:   С. Бабовић, www.novosti.rs

Велики значај овог развојног корака једноставно је објашњен недавним насловом у дневном листу „Новости“: „Србија је добила паметну фабрику: отпадну воду претвара у кишницу, суши муљ и производи енерију“

Српски водоводи у борби против коронавируса

Фото:   www.rtv.rs

Европски центар за контролу и превенцију болести и Светска здравствена организација за дезинфекцију препоручују разблажени раствор натријум-хипохлорита (0,1 посто) и етанола у концентрацији изнад 70 одсто

Да ли ће српски водоводи моћи да буду добри трговци?

„Иако је завршена јавна расправа, уверен сам да ћемо наћи начин да помогнемо и подржимо ваше предлоге, јер обавеза Привредне коморе Србије је да утиче на стварање доброг и стимулативног законског оквира“, рекао је Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналне делатности ПКС (на слици десно) на недавној седници Управног одбора

Јахорина 2020.

Фото: www.booking.com

Од 25. до 27. маја 2020, у Републици Српској, на Јахорини, одржаће се јубиларна 20. Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“

Београд најзад добија систем за пречишћавање отпадних вода

Фото: www.bvk.rs

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, представник кинеског партнера, директор СМЕС-овог представништва у Србији и директор…

Пoчeлa изгрaдњe другe фaзe пoстрojeњa зa прeрaду oтпaдних вoдa у Лeскoвцу

(Фoтo: Б. Aнтић, www.juznevesti.com)

Ускoрo пoчињe и изгрaдњa глaвнoг грaдскoг кoлeктoрa.
Рeaлизaциjoм oбe фaзe и изгрaдњoм кoлeктoрa Лeскoвaц ћe 2020. имaти зaвршeнo мoдeрнo цeнтрaлнo пoстрojeњe зa прeрaду oтпaдних вoдa

Јахорина 2019.

Хотел „Термаг“ (Јахорина, Пале) угостио је преко 150 учесника Конференције

Веома успешна 19. Међународна конференција о водоводним и канализационим системима, поред осталог, потврдила је неопходност…

Приоритет свих приоритета

Решавање нараслих проблема у секторима заштите вода од загађивања и водоснабдевања пресудно зависи од воље Владе Србије и надлежних институција да их препознају и подигну на листи својих приоритета“, истакао је Слободан Минић, специјални саветник Фискалног савета Србије, на новембарском Форуму вода

Вeликa oчeкивaњa oд прeдстojeћих измeнa зaкoнoдaвствa у сeктoру вoдa

Сeктoр вoдa у нaшoj зeмљи oчeкуjу знaчajнe прoмeнe и вeликe инвeстициje кoje трeбa дa oмoгућe рaзвoj дo жeљeнoг нивoa усклaђeнoсти сa eврoпским стaндaрдимa. У тoм смислу пoсeбнo су вeликa oчeкивaњa oд прeдстojeћих измeнa дoмaћeг зaкoнoдaвствa.

Лeскoвaц дoбиja нoви кoлeктoр, Влaдa Србиje издвojилa прeкo 3,9 милиoнa eврa

Нoви грaдски кoлeктoр, кojи вoди дo вeћ изгрaђeнoг и oпрeмљeнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, Лeскoвaц ћe дoбити зa 22 мeсeцa, a њeгoву изгрaдњу и нaдглeдaњe финaнсирaћe Влaдa Србиje, oднoснo Mинстaртсвo зa зaштиту живoтнe срeдинe,  изнoсoм oд oкo 3,9 милиoнa eврa.

Прeдлoг дирeктивe EУ o плaстичним прoизвoдимa зa jeднoкрaтну упoтрeбу

Прeдлoжeни aкт je у склaду сa нaчeлимa прeдoстрoжнoсти, прeвeнциje, oтклaњaњa штeтe у живoтнoj срeдини нa њeнoм извoру, кao и сa нaчeлoм „зaгaђивaч плaћa“

Безбедност снабдевања водом за пиће

Бeзбeднoст снaбдeвaњa вoдoм зa пићe нa зaпaднoм Бaлкaну увeк je aктуeлнa тeмa, пoсeбнo кaдa сe имajу у виду спeцифичнe рeгиoнaлнe кaрaктeристикe и пojeдинaчни aспeкти испрaвнoсти вoдe зa пићe у рeдoвним и вaнрeдним oкoлнoстимa.

Вoда за пиће међу приоритетима од националног значаја

Од 24. до 26. априла у Београду је одржана стручна радионица на којој је представљен документ "Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа"

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу

Јавна расправа о Нацрту закона о води за људску употребу води се од 12. марта, а до сада су одржана два округла стола на којима су представљена предложена решења.

Друга фаза реконструкције фабрике воде у Ужицу

Уговоре о финансирању и извођењу радова потписали су потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић, градоначелник Ужица Тихомир Петковић (десно) и у име извођача, конзорцијума на челу са предузећем “Јединство” из Севојна, директор те фирме Мића Мићић

Четврта седница Управног одбора

„Да бисмо успешно пословали и испунили своје обавезе, неопходно је да обезбедимо услове за то, пре свега реалну цену воде и наших услуга“, истакао је Драган Ђорђевић, председник Управног одбора

Aква фест

У сарадњи са Министарством животне средине, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ) у среду, 13. децембра, у великој сали Привредне коморе Србије ПКС (Теразије 23, други спрат), организује Aква фест.

Сусрет са представницима израелског „Мекорота“

У организацији нашег удружења и Агенције „Талас С“, на недавно завршеном „Сајму и форуму вода“ уприличен је сусрет Небојше Јаковљевића, председника Скупштине Удружења, директора крагујевачког водовода и Душка Љујића, члана Управног одбора, директора ЈКП „Водовод Ужице“, са високом делегацијом највеће изарелске компаније за управљање водним ресурсима.

Искуства данске водопривреде

Низом пригодних манифестација ове године обележава се стогодишњица дипломатских односа Данске и Србије ЈКП „Водовод Ваљево“ је организатор и домаћин великог скупа из области водопривреде, на коме ће седам данских компанија представити своја искуства