Press "Enter" to skip to content

Наши чланови

1. Аранђеловац

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац
https://www.jkpbukulja.rs/

Arilje-zelen-logo2. Ариље

ЈКП „Зелен“ Ариље
www.jkpzelenarilje.rs

 3. Бачка Паланка

ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка
www.komunalprojekt.rs

 4. Бела Црква

ДЈУП „Белоцркванска језера“
www.jezera.rs

  5. Београд

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
www.bvk.rs

  6. Бор

ЈКП „Водовод“ Бор
www.vodovodbor.com

 7. Ваљево

ЈКП „Водовод Ваљево
www.vodovodva.co.rs

 8. Владимирци

ЈКП „Извор“

9. Врање

ЈП „Водовод Врање“

www.vodovodvranje.rs

 10. Горњи Милановац

ЈКП „Горњи Милановац“
www.jkpgm.rs

 11. Грделица

ЈКП „Грделица“
www.jkpgrdelica.rs

 12. Зајечар

ЈКП „Водовод“ Зајечар
www.vodovodza.rs

 13. Зрењанин

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин
www.vikzr.rs

14. Инђија

ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија
www.vodovodindjija.co.rs

15. Кладово

ЈП „Јединство“ Кладово
www.jpjedinstvo.rs

16. Крагујевац

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац
www.jkpvik-kg.com

17. Краљево

ЈКП „Водовод“ Краљево
www.vodovodkv.co.rs/

 18. Крушевац

ЈКП „Водовод Крушевац“
www.vodovodks.co.rs

19. Лебане

ЈКП „Водовод“ Лебане
www.vodovodlebane.orgfree.com

20. Лесковац

ЈКП „Водовод“ Лесковац
www.vodovodle.rs

 21. Лозница

ЈП „Водовод и канализација“ Лозница
www.vikloznica.rs

22. Лучани

ЈКП „Комуналац“ Лучани

 23. Младеновац

ЈКП „Младеновац“
www.jkpmladenovac.co.rs

 24. Неготин

ЈКП „Бадњево“ Неготин
www.badnjevo.rs

  25. Ниш

ЈКП „Naissus“
www.jkpnaissus.co.rs

 26. Нови Сад

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
www.vikns.rs

 27. Панчево

ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
www.vodovodpa.rs

28. Пирот

ЈП „Водовод и канализација“ Пирот
www.pivoda.rs

29. Пријепоље

ЈКП „Лим“ Пријепоље
www.jkplimprijepolje.rs

30. Рума

ЈП „Водовод“ Рума
www.vodovod-ruma.co.rs

31. Сечањ

ЈКП „Сечањ“
www.

32. Сокобања

ЈКП „Напредак“  Сокобања
www.jkp-napredak.rs

33. Сремска Митровица

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица
www.vodovodsm.rs

34. Стара Пазова

ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова
https://www.vodovodpazova.rs/

35. Суботица

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
www.vodovodsu.rs

36. Уб

КЈП „Ђунис“ Уб

37. Ужице

ЈКП „Водовод“ Ужице
www.vodovod-ue.co.rs

38. Хоргош

„Потиски водоводи – Tisza menti vizmuvek DOO“ – Хоргош
www.vodaho.rs

39. Чачак

ЈКП за водовод и канализацију „Водовод Чачак“
www.vodovodca.rs

40. Шабац

ЈКП „Водовод“ Шабац
www.jkpvodovodsabac.com