Press "Enter" to skip to content

Нове технологије и регионална сарадња кључни за развој сектора комуналних делатности

Извор: www.pks.rs Фото Бобан Ристић

На недавној пленарној седници вршилаца комуналних делатности сагледани су статус ове области и правци даљег развоја Пленарна седница, одржана 14. марта у Привредној комори Србије,…

Забрана запошљавања у јавном сектору до краја 2026.

Извор: www.biznis.rs

Због контролисаног запошљавања предузећа водовода годинама имају велики проблем са недостатком инжењера, мајстора и стручњака других профила, што им отежава нормалан рад Првобитно је предвиђено…