Press "Enter" to skip to content

Смернице за оглашавање на порталу

У складу са пословном политиком и одлуком Управног одбора од 17. 06. 2016, део нашег интернет портала отворен је за оглашавање.

Заинтересовани могу да се обрате генералном секретару посредством web mail-a, или  на адресу miroslava.hero@bvk.rs .

Цене огласног простора су на месечном нивоу, без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

 

Димензије су изражене у пикселима (px),
подржани формати рекламе (банера) су JPG, PNG или GIF

Оглашавање
Смернице за оглашавање на порталу