Press "Enter" to skip to content

Нове технологије и регионална сарадња кључни за развој сектора комуналних делатности

  • На недавној пленарној седници вршилаца комуналних делатности сагледани су статус ове области и правци даљег развоја

Извор: www.pks.rs Фото Бобан Ристић
Извор: www.pks.rs Фото Бобан Ристић

Пленарна седница, одржана 14. марта у Привредној комори Србије, окупила је  преко сто учесника из Србије и партнерских организација из региона. Удружење комуналних делатности, које кроз 11 групација окупља око 2200 привредних друштава, представило је свој рад и план активности за наредни период.

Примена паметних решења и нових технологија усмерених на унапређење комуналних услуга, диверзификација извора финансирања кроз коришћење европских фондова, даље јачање регионалне и међународне сарадње као и активности усмерене на промоцију и препознатљивост сектора комуналних услуга главни су приоритети у наредном периоду.

„Посебно ћемо се трудити да доносиоцима одлука укажемо на начин функционисања овог сектора и шта се подразумева под коришћењем комуналних услуга, како би се на адекватан начин оптимизовале цене услуга“, рекао је Далибор Јонкић, секретар Удружења за комуналне делатности ПКС.

Како је нагласио,  примена паметних решења у комуналним делатностима треба да унапреди функционисање сектора који се суочава са недостатком професионалних кадрова, али и са новим трендовима, посебно када се говори о навикама корисника комуналних услуга.

Поред осталог, најавио је да ће у другој половини ове године бити одржане две значајне конференције посвећене унапређењу и развоју сектора комуналних делатности: „Привредна комора Србије биће домаћин Генералне скупштине водовода Европске уније 23. и 24. маја, на којој ће бити предстаљене тенденције и стратегије развоја  овог сектора како у региону, тако и у Европској унији. Друга велика конференција биће одржана у Београду од 4. до 6. јуна уз учешће регионалних актера, али стручњака из Мађарске, Румуније, Бугарске и Албаније, који ће говорити о изворима финансирања и примерима добре праксе развоја комуналних делатности“.