Press "Enter" to skip to content

Трагање за бољим решењима

  • Формирана стручна радна група за анализу могућности примене новог Правилника о оверавању водомера

На јучерашњем састанку у Привредној комори Србије формирана је стручна радна група која ће сагледати проблеме и покушати да предложи најбоља решења за ефикасну примену Правилника о оверавању водомера.

Састанку су присуствовали представници Министарства привреде, који су показали велико разумевање за проблеме и жељу да се пронађу прихватљива решења која ће допринети остваривању заједничког циља – да се сви водомери оверавају на јединствен начин.

Новим правилником, чија је примена најављена за 1. јануар 2025,  прописују се начин и услови периодичног и ванредног оверавања водомера који су предвиђени за мерење запремине чисте, хладне или загрејане воде за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији, захтеви које водомери морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за водомере.

Осим произвођача и дистрибутера опреме, састанку су присуствовали представници предузећа водовода из Београда, Крагујевца, Краљева, Крушевца, Новог Сада, Лесковца, Суботице, Чачка и Шапца, који су били иницијатори разматрања ове теме. О томе се, уз бурну дискусију, расправљало се на  децембарском Форуму вода. Указано је да у скоро свим областима, од техничко-технолошких до тржишних, на овом нивоу рада и пословања нема услова за примену Правилника у назначеном року.

Трагање за прихватљивим решењима биће задатак управо формиране стручне радне групе. За председника је изабран Предраг Богдановић, председник Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ), а за чланове др Бранислав Танасић, стручни сарадник УТВСИ, Марко Перишић из ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (ЈКП БВК), предузећа које пружа услуге сервисирања, контролисања, оверавања и замене водомера својим, али и клијентима који нису у систему ЈКП БВК, као и представници произвођача и сервисера мерила, Михајло Степановић из „Инсе“ и Новица Анђелковић из „Вукас Меринга“.