Press "Enter" to skip to content

Јахорина 2019.

  • Веома успешна 19. Међународна конференција о водоводним и канализационим системима, поред осталог, потврдила је неопходност јачања правног и институционалног оквира водног сектора у свим земљама региона

Хотел „Термаг“ (Јахорина, Пале) угостио је преко 150 учесника Конференције

Последњег дана маја завршена је тродневна Међународна конференција о водоводним и канализационим системима. Ове године била је посвећена квалитету воде за пиће, смањењу неприходоване воде, као и инвестиционим пројектима у области одвођења и пречишћавања отпадних вода. Угледни стручњаци из региона саопштили су више десетина радова, а живе, веома посећене панел дискусије потврдиле су да има много заједничких проблема који захтевају узајамно разумевање и већу подршку на нивоу струке у региону.

Депопулација је означена као највећи проблем који погађа све земље региона. Поред многобројних негативних последица у свим областима друштвеног живота, смањење броја становника обухвата и одлив стручњака свих профила. Без изузетка, сва предузећа водовода и канализације суочена су са ургентним недостатком инжењера и квалификованих мајстора.

Осим тога, сви наводе да је неопходно унапређење правног и институционалног оквира сектора вода, као и већа подршка држава, нарочито у области реализације нових програма за унапређење рада и пословања. У том смислу, на панел дискусијама су се чули предлози за успостављање регулационих тела на нивоу држава, којима би се превазишла ресорна подељеност сектора вода, која оптерећује рад превеликим бирократским процедурама и изостанком ефикасних решења. Такође, предложено је да се у оквиру предузећа водовода и канализације формирају посебни тимови стручњака који би се наменски бавили горућим темама и, поред осталог, омогућили ефикасније коришћење међународних донација.

Организатори Конференције и ове године били су Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, Удружење „Водоводи Републике Српске“ и наше удружење, а скуп је реализован под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Привредне коморе Србије, Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) и Међународног удружења водовода подунавских земаља (IAWD).