Press "Enter" to skip to content

Нова правила – проблеми у најави

  • Нови правилник о оверавању водомера донео је низ обавезујућих решења за чију примену сада нема услова, а требало би их обезбедити до краја године

Пре тачно две деценије Европски парламент је донео MID директиву (Measuring Instruments Directive), у намери да уреди тржиште десет врста мерних инструмената, да би се обезбедила равноправна тржишна позиција субјеката који их користе у пословању.

На путу хармонизације са прописима Европске уније,  MID директива нам је донела донела нове прописе. После неколико одлагања, Правилник о мерилима примењује се од почетка ове године, а Правилник о оверавању водомера требало би да се примењује од почетка 2025. Реч је о водомерима који се употребаљавају у домаћинствима, пословним просторима и лакој индустрији.

Правилником о мерилима прописују се захтеви за водомере, гасомере и уређаје за конверзију запремине, бројила активне електричне енергије, мерила топлотне енергије, мерне системе за мерење количина течности које нису вода, аутоматске ваге, таксиметре, материјализоване мере, мерила димензија и анализаторе издувних гасова, оцењивање усаглашености и поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и другу документацију која прати ова мерила, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.

Правилником о оверавању водомера прописују се начин и услови периодичног и ванредног оверавања водомера који су предвиђени за мерење запремине чисте, хладне или загрејане воде за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији, захтеви које водомери морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за водомере.

О тој теми расправљало се на последњем Форуму вода. Примена низа нових решења која ће бити обавезујућа за девет месеци изазвала је бурну дискусију. Указано је да у скоро свим областима, од техничко-технолошких до тржишних, на овом нивоу рада и пословања нема услова за примену Правилника почетком 2025.

У анализи појединих сегмената испоставило се да има много отворених питања, почев од основног: да ли наша земља има довољно акредитованих институција и лабораторија у којима би водоводи могли да изврше оверавање, чак и када би све друге препреке биле отклоњене? Предузећима водовода преостаје да одговоре потраже усаглашеним ставовима и иницирањем дијалога са надлежним институцијама.