Press "Enter" to skip to content

Пословање као немогућа мисија

  • Комунални сектор се нашао пред тешким избором: које прописе поштовати када су сви обавезујући, а одредбе једних искључују могућност примене других?

Пословање као немогућа мисија

Крајем октобра на снагу је ступила Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања јавних предузећа за 2024, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2027. У Смерницама које су саставни део Уредбе, поред осталог, стоји да се укупна годишња маса средстава за зараде запослених може увећати највише за 10 посто у односу на 2023. годину. Претходно је, у складу са Законом о раду, минимална цена рада за наредну годину порасла за 17,8 процената.

Комунални сектор, који запошљава преко 50 хиљада радника, нашао се на новим пословним мукама, јер огроман број запослених прима управо минималну, или зараду „блиску“ минимлацу.

Тим поводом Пословно удружење комуналних предузећа Комдел упутило је Влади и надлежним министарствима Иницијативу за измену Смерница, којој се овом приликом придружујемо.