Press "Enter" to skip to content

Светски дан вода

  • Доступност довољних количина здравствено исправне воде за пиће предуслов је развоја друштва и ослонац мира и стабилности у свету

Water 2024

Пoд слoгaнoм „Вода за мир“ (Water for Peace) Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja (ОУН)  oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт, упозоравајући да вода може бити ослонац  мира и благостања, али и разлог најразличитијих сукоба.

У деловима света који су већ захваћени ратним сукобима, људи су изложени страшним патњама због недостатка воде за пиће и све загађенијих локалних вода из којих се шире најразноврсније заразе, које прете да постану извори нових сукоба.

Остатак света, који није директно захваћен ратним сукобима, има прилику да воду претвори у инструмент мира, развоја и благостања. Уједињене нације подсећају да вода не познаје границе и да преко три милијарде људи зависи од вода које протичу кроз више земаља. Наводећи да преко 150 земаља са суседима дели реке, језера и друге изворе, ОУН истиче да су само 24 државе међусобно правно регулисале коришћење заједничких водних добара.

У условима климатских промена, раста становништва и масовних миграција, апелује се на развој сарадње, посебно у области заштите и очувања овог драгоценог ресурса, који је услов живота и развоја друштва, али – није неисцрпан.