Press "Enter" to skip to content

Статус површинских вода Србије

skupПоводом Дана вода, у Београду, у препуној великој сали Привредне коморе Србије на Теразијама, одржан је стручни скуп и промоција публикације „Статус површинских вода Србије – анализе и елементи за пројектовање мониторинга“

У организацији Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Привредне коморе Србије и Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, 22. марта 2016. одржан  је стручни скуп посвећен статусу површинских вода у нашој земљи.

Сусрет је почео поздравом и уводним излагањем Стане Божовић, државне секретарке у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, која је, дајући кратак приказ стања у овој области, посебно нагласила да је „вода питање свих питања у Србији, региону, али и на глобалном нивоу“.

Присутне је затим поздравила Татјана Ерцеговић-Петрић, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије, нагласивши да је вода опште добро а не комерцијални производ и да се посебна пажња мора посветити кадровима који раде у овој области. У име Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство присутне је поздравио професор др Слободан Петковић, главни и одговорни уредник часописа „Вода и санитарна техника“, а у име Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић, директор, који је, поред осталог, подсетио да ова институција од 2010. спроводи мониторинг и сачињава годишње извештаје.

Модератор скупа био је професор др Драган Повреновић, а стручњаци Републичке дирекције за воде и Агенције за заштиту животне средине су предавањима обухватили приказ активности наше земље у процесу придруживања ЕУ, стратешких и планских докумената у области вода, оцену еколошког и хемијског статуса вода, приказ информационог система квалитета вода, као и извештвање на националном нивоу и у оквиру међународних обавеза.

По речима др Небојше Вељковића, главни циљ европске и националних политика управљања водним ресурсима је осигурање доступности довољних количина воде за задовољење потреба људи и животне средине. Европска унија је Оквирном директивом о водама из 2000. године успоставила интегрални оквир за заштиту и побољшање квалитета водних ресурса. Њен главни циљ је постизање доброг статуса свих површинских и подземних вода, што значи испуњавање одређених стандарда у погледу екологије, хемије, морфологије и количина вода.

  • Европа је далеко од испуњења ових циљева и успостављња чистих акватичних система, како пише у документу „The European Environment – State and Outlook 2015, Synthesis Report (EEA)“ – каже др Вељковић. – Овај извештај, који говори о стању и изгледима животне средине у Европи, наводи да су бројни речни сливови западног Балкана под снажним утицајем хидроморфолошких промена и загађења из комуналних, индустријских и агрохемијских извора.

На скупу је представљена публикација „Статус површинских вода Србије – анализе и елементи за пројектовање мониторинга“, коју можете преузети овде.