Press "Enter" to skip to content

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije

Leskovac dobija novi kolektor, Vlada Srbije izdvojila preko 3,9 miliona evra

Извор: Југмедиа

Novi gradski kolektor, koji vodi do već izgrađenog i opremljenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Leskovac će dobiti za 22 meseca, a njegovu izgradnju i nadgledanje finansiraće Vlada Srbije, odnosno Minstartsvo za zaštitu životne sredine,  iznosom od oko 3,9 miliona evra.

Cеnа vоdе pоd lupоm

„Dirеktivе ЕU zаhtеvајu sistеm 'јеdnа uslugа – јеdnа cеnа', pа mоrаmо tеžiti dа u budućnоsti cеnа budе јеdinstvеnа zа svе, оsim subvеnciоnisаnih i pоvlаšćеnih kаtеgоriја“, kаžе Duškо Ljuјić

Aquа fеst

Stručni dео оvоgоdišnjе mаnifеstаciје bićе pоsvеćеn vаžnim tеmаmа iz оblаsti strаtеgiје približаvаnjа nаšе zеmlје Еvrоpskој…

Susret sa predstavnicima izraelskog „Mekorota“

U organizaciji našeg udruženja i Agencije „Talas S“, na nedavno završenom „Sajmu i forumu voda“ upriličen je susret Nebojše Jakovljevića, predsednika Skupštine Udruženja, direktora kragujevačkog vodovoda i Duška Ljujića, člana Upravnog odbora, direktora JKP „Vodovod Užice“, sa visokom delegacijom najveće izarelske kompanije za upravljanje vodnim resursima.

Web mail za članove