Press "Enter" to skip to content

Чланство у радним групама Министарства

  • Републичка дирекција за воде приводи крају формирање радних група за израду, односно реализацију стратегија управљања водама и наводњавања

upravljanje-vodama

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034, најважнији документ за област у којој послујемо, реализује се на основу одговарајућих акционих планова. Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је тим поводом приступила изради другог акционог плана за реализацију Стратегије, за период од 2024. до 2026. године. За ту сврху приводи се крају формирање радне групе, која ће се бавити израдом и праћењем спровођења Акционог плана.

На позив Дирекције, наше удружење је именовало своје представнике у Радној групи.

Члан ће бити Небојша Јаковљевић, председник Скупштине Удружења, директор крагујевачког водовода, а заменик члана Горан Гавриловић, координатор производње и дистрибуције воде у ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац.

Осим другог акционог плана за реализацију стратегије управљања водама, Дирекција наставља рад на изради Нацрта стратегије за наводњавање у периоду од 2022. до 2031. године са петогодишњим акционим и инвестиционим планом.

На позив Дирекције, наше удружење је именовало своје представнике у Радној групи за израду Програма наводавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. са петогодишњим акционим планом. Члан ове радне групе биће Душко Љујић, члан Управног одбора Удружења, директор ЈКП „Водовод“ Ужице, а заменик члана Милош Стојановић, руководилац Техничко-развојног центра ужичког водовода.