Press "Enter" to skip to content

Inicijativa – beneficirani staž

 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE,
BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje
i boračko-invalidsku zaštitu
Nemanjina br. 22–24 , 11000 Beograd

Beograd, 08. 07. 2020.

Inicijativa za pokretanje postupka izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl. glasnik RS“, br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013 i 84/2019)

Predlagač: Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije
Osoba za kontakt: Miroslava Hero-Gon, generalni sekretar
Tel. 064 813 1431 E-mail: miroslava.hero@bvk.rs ili miroslava.hero@yahoo.com

Poštovani,

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodeđeno vreme radi ostvarivanja i unapređenja interesa svojih članova – preduzeća vodovoda i kanalizacije. Po prirodi stvari, interesi naših članova spadaju u prioritetne interese države i našeg društva u celosti, s obzirom da je reč o snabdevanju kvalitetnom, zdravstveno ispravnom vodom za piće i odvođenju otpadnih voda. Osnovne delatnosti naših članova preduslov su života i zdravlja ljudi, kao i razvoja svih ostalih činilaca društvenog napretka.

Udruženje okuplja 37 članova, među kojima i najveće srpske vodovode. U skladu sa Statutom, ostvarujemo saradnju sa institucijama državne i lokalne uprave koje su nadležne za pitanja iz delatnosti članstva.

U skladu sa tim, predlažemo da u okvirima svojih nadležnosti pokrenete i sprovedete postupak izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Sl. glasnik RS“, br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012, 22/2013 i 84/2019), (u daljem tekstu: Pravilnik), tj.

da pokrenete i sprovedete postupak revizije radnih mesta iz ovog dokumenta koji se odnosi na „Deo prvi“, član 2, tačka 32. KOMUNALNA DELATNOST, tačka „32.2 Vodovod“, koji glasi: „Radna mesta: pomoćni radnik na utiskivanju drenova i regeneraciji reni bunara; vodoinstalater, bravar i zavarivač na održavanju vodovodne mreže ukupne dužine preko 1.000 kilometara. Stepen uvećanja: 12 meseci računa se kao 14 meseci“, tako što bi se brisao kriterijum dužine vodovodne mreže.

Većina srpskih vodovoda nema mrežu dužine koju predviđa ovaj kriterijum, ali svakako obavlja svoju izuzetno važnu delatnost, pa nema razloga da budu diskriminisani po ovom osnovu.

Osim toga, u svim preduzećima, bez obzira na veličinu, izvršioci navedenih poslova su veoma važni za kvalitetno funkcionisanje sistema. Njihovi izuzetno teški poslovi, daleko bolje plaćeni u inostranstvu, rezultirali su činjenicom da u našem sektoru oni predstavljaju „nedostajuće kadrove“. Taj problem pogađa sve, a posebno „manje“ vodovode. U njima se često dešava da zaposleni obavljaju veći obim posla od kolega koji rade na istim ili sličnim poslovima u većim preduzećima, gde postoji veći broj izvršilaca. Razlog je jednostavan: usled nedostatka kvalifikovanih radnika za ovu vrstu posla, često se dešava da zaposleni na poslovima održavanja vodovodne mreže obavljaju i poslove na održavanju kanalizacione mreže, s obzirom da poseduju potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo u obavljanju te vrste poslova.