Press "Enter" to skip to content

Интензивна нормативна делатност

  • До краја године очекује се усвајање Стратегије управљања водама и израда низа планских докумената за њено спровођење

На скупу приређеном поводом Дана вода, 22. марта 2016. у Београду, у препуној Малој сали Привредне коморе Србије на Теразијама, стручњаци Републичке дирекције за воде и Агенције за заштиту животне средине Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине, поред осталог, представили су активности из своје надлежности у процесу придруживања Европској унији, стратешка и планска документа у области вода, као и нова подзаконска акта из домена заштите вода.

Наглашавајући да је Републичка дирекција надлежна за интегрално управљање водама, Драгана Миловановић, руководилац Групе за међународну сарадњу у области вода, подсетила је да је стање у сектору вода незадовољавајуће и да је успостављање мониторинга од круцијалне важности за сваку будућу активност.

Душан Добричић, руководилац Групе за учествовање у стратешком планирању и управљању Републичке дирекције за воде, представио је стратешка и планска документа чије нас усвајање очекује у наредном периоду. Како је рекао, у току је усвајање Стратегије управљања водама на територији Републике Србије, најважнијег документа на основу кога ће се у наредном периоду спроводити реформе у овој области. Усвајањем стратегије престаће да важи Водопривредна основа, која је до сада регулисала ову област.

План управљања водама у сливу Дунава је нови документ, какав до сада нисмо имали у нашој нормативној области. Прошао је јавну расправу и након усаглашавања биће прослеђен Влади у даљу процедуру. План заштите вода од загађења такође је нов документ и још увек је у фази израде, па су сви заинтересовани позвани да се упознају са текстом и узму активно учешће у јавној рсправи. Текстови докумената могу се преузети на интернет сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине.