Press "Enter" to skip to content

Једанаеста седница Скупштине Удружења

  • Данас је закључена хитна електронска седница Скупштине, на којој је усвојен Апел Влади за хитно предузимање мера за пословни опстанак предузећа водовода и канализације

Фото: www.cityexpert.rs
Фото: www.cityexpert.rs

Чланови Удружења, предузећа водовода и канализације, изјашњавали су се  електронским путем од уторка, 5. априла, када су достављени предлози, закључно са данашњим крајем радног времена. Централна тема била је предузимање мера за побољшање услова пословања наших чланова.

Осим тога, на седници је ЈКП „Водовод Краљево“ примљен у чланство, а усвојена је и измена члана 3. Статута, као и пречишћен текст Статута. Ове измене последица су  промене седишта Удружења, које се, из канцеларије на другом спрату пословне зграде Привредне коморе Србије (Теразије 23), преселило у канцеларију на четвртом спрату на истој адреси. До пресељења је дошло због потребе Привредне коморе Србије да преузме просторије на другом спрату за своје запослене.