Press "Enter" to skip to content

Микропластика и животна средина

  • Удружење предузећа водовода и канализације европских земаља EurEau снажно је подржало предлог за смањење утицаја пластике за једнократну употребу и Европској комисији упутило низ корисних коментара и сугестија
микропластика
Влажне марамице, филтери дуванских производа, штапићи за уши.., стварају загушења канализације чије отклањање Велику Британију кошта око 115 милиона евра годишње

Предлог директиве Европске комисије о пластичним производима за једнократну употребу наишао је на општу подршку предузећа водовода и канализације, струковних удружења, као и свих заинтересованих за очување квалитета животне средине. Према процени Комисије, како је саопштено, корективне мере у области прикупљања и пречишћавања отпадних вода коштају 7,7 милијарди евра годишње, што представља око 18 одсто укупних трошкова сектора отпадних вода Европске уније.

Пружајући подршку Предлогу директиве, EurEau је Комисији упутио низ корисних предлога, сугестија и коментара, наглашавајући важност мера за подизање свести о значају ове проблематике. Овде можете преузети текст коментара на српском и енглеском језику.