Press "Enter" to skip to content

Одлука о чланарини

Висина месечне чланарине утврђена је на 14. седници Скупштине Удружења, 7. децембра 2023. Одлука је на снази од 01. јануара 2024. године.

Износи чланарина се разликују зависно од броја становника општине или града у коме наши чланови, предузећа водовода и канализације обављају делатност:

  • за општине које имају до 20.000 становника – месечна чланарина је 1.872 дин,
  • за општине и градове од 20.000 до 50.000 становника – 5.616 дин,
  • од 50.000 до 100.000 становника – 9.360 дин,
  • од 100.000 до 200.000 становника – 14.976 дин,
  • преко 200.000 становника – 28.080 дин.