Press "Enter" to skip to content

Одлука о чланарини

Висина месечне чланарине утврђена је на седници Скупштине Удружења, 19. новембра 2020. Одлука је на снази од 01. јануара 2021. године.

Износи чланарина се разликују зависно од броја становника општине или града у коме наши чланови, предузећа водовода и канализације обављају делатност:

  • за општине које имају до 20.000 становника – месечна чланарина је 1.560 динара,
  • за општине и градове од 20.000 до 50.000 становника – 4.680 динара,
  • од 50.000 до 100.000 становника – 7.800 динара,
  • од 100.000 до 200.000 становника – 12.480 динара и
  • преко 200.000 становника – 23.400 динара.