Press "Enter" to skip to content

Одлука о чланарини

Висина месечне чланарине за 2017. годину утврђена је на седници Скупштине Удружења, 16. новембра 2016.

Износи чланарина се разликују зависно од броја становника општине или града у коме наши чланови, предузећа водовода и канализације обављају делатност: 

  • за општине које имају до 20.000 становника – месечна чланарина је 1.200 динара,
  • за општине и градове од 20.000 до 50.000 становника – 3.600 динара,
  • од 50.000 до 100.000 становника – 6.000 динара,
  • од 100.000 до 200.000 становника – 9.600 динара и
  • преко 200.000 становника – 18.000 динара.