Press "Enter" to skip to content

Oglašavanje

U skladu sa poslovnom politikom i odlukom Upravnog odbora od 17. 06. 2016, deo našeg internet portala otvoren je za oglašavanje.

Zainteresovani mogu da se obrate generalnom sekretaru posredstvom web mail-a, ili na adresu miroslava.hero@bvk.rs .

Cene oglasnog prostora su na mesečnom nivou, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV).

[singlepic id=71 w= h= float=none]