Press "Enter" to skip to content

Осма седница Управног одбора

  • Због најављеног поскупљења енергената и изузетно тешких услова одржавања нормалног процеса рада, предузећа водовода и канализације доведена су до ивице пословног опстанка

  • Репродукциони опстанак наших предузећа од огромне је важности за државу и друштво у целини, с обзиром да производимо воду за пиће и одводимо отпадне воде

Sednica UO 2022.
Бојан Филиповић, Соња Петровић-Контић и Мирослава Херо-Гон (слева на десно)

Осма седница Управног одбора одржана је у четвртак, 24. марта, у Привредној комори Србије. Осим низа одлука из домена оперативних активности, највећа пажња посвећена је великим тешкоћама у пословању, које су појачане најављеним поскупљењима струје и енергената које, наравно, ланчано стварају нове тешкоће и проблеме.

Како је оцењено, са постојећим, „старим“ ценама, инвестиционо и текуће одржавање у највећем броју случајева углавном се своди на интервентно одржавање мреже. Истовремено, од наших предузећа се очекује да ваљано „испрате“ ширење мреже и услуга, које захтевају развој привреде и изградња градова. Наравно, то неопходно ширење поља рада значи и већу потрошњу енергената, које ћемо ускоро куповати по – вишим ценама. Неки наши чланови већ су од ЕПС-а добили предлоге нових уговора са 3,5 пута већом ценом киловат-часа.

Потпуно свесни тежине ситуације у којој се налази цела земља, предузећа водовода и канализације изразила су велику забринутост за сопствени пословни положај, јер од тог положаја зависи снабдевање становништва, привреде и друштва у целини квалитетном, здравствено исправном водом за пиће, које је услов свих других услова живота и рада. С тим у вези, како је одлучено, наше удружење ће предузети одговарајуће кораке.

На седници је разматран и Нацрт предлога за измену и допуну Закона о комуналним делатностима, који ће бити предмет рада правног тима Удружења, чије формирање је у току. Поред тога,  усвојени су финансијски извештај и завршни рачун за 2021. годину, извештај о раду у претходном периоду, као и друге теме из домена оперативних активности. Седницом је председавала Соња Петровић-Контић, по овлашћењу Страхиње Даниловића, председника Управног одбора, директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“.