Press "Enter" to skip to content

Удружење водовода и канализације Србије

Једанаеста седница Управног одбора

Извршни орган Удружења конституисан у новом, измењеном саставу.Заузети ставови о предстојећем изборном циклусу и активностима за унапређење пословног положаја предузећа водовода и канализације.

„Зелена агенда“ и нови финансијски удар на водоводе?

Фото: www.gradnja.rs

Јуче је завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи Поред осталог, Нацртом је предложено обавезно прикључивање на…

Пословање водовода у условима „струјног удара“

Како измирити своје обавезе и рачуне за струју уз немогућност наплате сопствених потраживања? Упркос већим ненаплаћеним потраживањима од износа дуговања, ЈКП „Извор“ из Владимираца је…

Тринаеста седница Скупштине Удружења

Снажно су подржане активности за унапређење пословног положаја предузећа водовода и канализације Ради ефикаснијег остварења тог циља формиран је тим, овлашћен да заступа Удружење у…

Кадровске промене

Фото: www.bvk.rs

Др Радомир Вујадин, недавно именован за вршиоца дужности директора Београдског водовода и канализације, нови је председник Управног одбора нашег удружења. На седници Скупштине Града Београда,…