Press "Enter" to skip to content

Пета седница Управног одбора

  • На седници је дата снажна подршка одлукама новембарске Скупштине Удружења да се покрену иницијативе за унапређење законодавног и институционалног оквира водног сектора

Upravni odbor
„Морамо се залагати за своје ставове, јер ако не говоримо, нико не може да нас чује“, рекао је Драган Ђорђевић, председник Управног одбора

Крајем фебруара у Привредној комори Србије одржана је пета седница Управног одбора нашег удружења. На седници су усвојени финансијски извештај и завршни рачун за претходну годину, а разматране су и друге теме из рада Удружења.

Посебна пажња била је посвећена договору о реализацији одлука Скупштине Удружења, одржане 15. новембра прошле године. Тим одлукама снажно су подржани закључци и препоруке Округлог стола, на коме су, поред представника предузећа водовода, учествовали и угледни стручњаци, актери сесије „Институционални оквир водног сектора“, којом је отворен други дан новембарског Форума вода.

Закључци из области неопходности унапређења законодавног оквира обухватили су, пре свега, потребу озбиљне измене Нацрта закона о квалитету воде за људску употребу и Закона о комуналним делатностима (посебно наглашавајући потребу да се прецизира статус комуналних предузећа и радно-правни положај запослених у њима).

У области неопходног унапређења институционалног оквира препоручено је да се отклоне многобројне мањкавости и прецизирају надлежности и одговорности између централних и локалних власти, да се што пре оконча забрана запошљавања у јавном сектору која је довела до отежаног рада и пословања, као и да се успостави систем едукације и сертификације за специфична занимања, која су неопходна предузећима водовода и канализације.

Članovi upravnog odbora

..

Predstavnici upravnog odbora