Press "Enter" to skip to content

Шеста седница Управног одбора

  • Снажно су подржане иницијативе да се пружи додатна подршка активностима усмереним на побољшање положаја предузећа водовода и канализације и унапређење услова пословања
„Морамо се јаче оглашавати у јавности о свим питањима која су важна за наш сектор. Наш глас може и треба да појача Привредна комора Србије“, рекао је Драган Ђорђевић, председник Управног одбора

Шеста седница Управног одбора, одржана 25. фебруара у Привредној комори Србије, била је конститутивна за нови (стари) сазив извршног органа нашег удружења. У складу са одлуком Скупштине Удружења, реизабрани су носиоци мандата у наредном четворогодишњем периоду (детаљније у рубрици „Организација“).

Иако по Статуту има право да изабере Извршни одбор, као своје извршно тело, Управни одбор је проценио да су нова статутарна решења допринела већој ефикасности рада и да нема потребе за избор посебног извршног тела. По Статуту из 2011. године Управни одбор је имао 17 чланова, што је најчешће доводило до делимичне или потпуне парализе извршног органа Удружења. У условима толике бројности постојање Извршног одбора, као извршног тела Управног одбора, бар делимично је омогућавало континуитет рада.

Отежано функционисање било је разлог за измену и допуну Статута 2016. године. Нова решења установила су Управни одбор као деветочлани извршни орган Удружења и допринела далеко већој ефикасности. Процењујући да постоје сви потребни услови за квалитетан рад у наредном мандатном периоду, Управни одбор је донео одлуку да не бира нови сазив свог извршног тела, констатујући да је старом сазиву истекао мандат.

Поред тога, на седници су усвојени финансијски извештај и завршни рачун за претходну годину, а разматране су и друге теме из рада Удружења. Најзначајније су иницијативе за измену закона и других прописа који регулишу пословни оквир, као и припреме за обележавање 10. годишњице рада Удружења одговарајућим манифестацијама током 2021.