Press "Enter" to skip to content

Стручни скуп

„Јавно-Приватно партнерство у јавно комуналним предузећима – Искуство из региона“

Дана 14. марта 2012. у Нишу ће бити одржан Стручни скуп на тему:  „Јавно-Приватно партнерство у јавно комуналним предузећима – Искуство из региона“. Циљ скупа је размена искуства и ставова по питању имплементације Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама, који подразумева могућност повезивања државног и приватног капитала и инвестирање у комуналну инфраструктуру, односно побољшано пружање услуга од општег значаја. Теме скупа ће између осталог бити и правни оквири за  реструктуризацију комуналних предузећа, дефинисање цена комуналних услуга и осталих релевантних индикатора пословања дефинисаних новим Законом о комуналним делатностима

Организатор скупа је Удружење водовода и канализације Србије, домаћин Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију ‘’Наиссус’’ Ниш у сарадњи са Привредном Комором Србије као и Регионалном Привредном Комором Ниш.

Учесници скупа ће, поред директора Јавно комуналних предузећа за водовод и канализацију са територије Србије, чланова Удружења, бити и директори водовода из региона: водовода Загреб, Цеље, Сарајево, Бања Лука, Подгорица и Скопље, који ће у оквиру својих излагања представити функционисање њихових предузећа у правним оквирима држава из којих долазе и пренети искуства из ове области. Излагање на ову тему имаће и Бранимир Љумовић, секретар Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Републике Србије и Мр Цвијо Бабић, генерални директор ЈКП Београдски водовод и канализација и Председник Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије, као и домаћин скупа Директор ЈКП Наиссус Александар Митић, дипл.инж.маш.

Стучни скуп почиње у 11,30  и биће одржан у новоотвореном објекту РПК (сада биоскоп ‘’Купина’’- мала сала) у улици Балканској 2а, у Нишу.