Press "Enter" to skip to content

Traganje za bolјim rešenjima

  • Formirana stručna radna grupa za analizu mogućnosti primene novog Pravilnika o overavanju vodomera

Na jučerašnjem sastanku u Privrednoj komori Srbije formirana je stručna radna grupa koja će sagledati probleme i pokušati da predloži najbolјa rešenja za efikasnu primenu Pravilnika o overavanju vodomera.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, koji su pokazali veliko razumevanje za probleme i želјu da se pronađu prihvatlјiva rešenja koja će doprineti ostvarivanju zajedničkog cilјa – da se svi vodomeri overavaju na jedinstven način.

Novim pravilnikom, čija je primena najavlјena za 1. januar 2025,  propisuju se način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja vodomera koji su predviđeni za merenje zapremine čiste, hladne ili zagrejane vode za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, zahtevi koje vodomeri moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vodomere.

Osim proizvođača i distributera opreme, sastanku su prisustvovali predstavnici preduzeća vodovoda iz Beograda, Kragujevca, Kralјeva, Kruševca, Novog Sada, Leskovca, Subotice, Čačka i Šapca, koji su bili inicijatori razmatranja ove teme. O tome se, uz burnu diskusiju, raspravlјalo se na  decembarskom Forumu voda. Ukazano je da u skoro svim oblastima, od tehničko-tehnoloških do tržišnih, na ovom nivou rada i poslovanja nema uslova za primenu Pravilnika u naznačenom roku.

Traganje za prihvatlјivim rešenjima biće zadatak upravo formirane stručne radne grupe. Za predsednika je izabran Predrag Bogdanović, predsednik Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI), a za članove dr Branislav Tanasić, stručni saradnik UTVSI, Marko Perišić iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ (JKP BVK), preduzeća koje pruža usluge servisiranja, kontrolisanja, overavanja i zamene vodomera svojim, ali i klijentima koji nisu u sistemu JKP BVK, kao i predstavnici proizvođača i servisera merila, Mihajlo Stepanović iz „Inse“ i Novica Anđelković iz „Vukas Meringa“.