Press "Enter" to skip to content

O udruženju

 

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije
Terazije 23/II/203,11103 Beograd
Matični br. 28059558 PIB 107229205

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije osnovano je 11. marta 2011. godine i registrovano kod Agencije za privredne registre Srbije rešenjem BU 21457/2011. U skladu sa dugom tradicijom strukovnog i poslovnog udruživanja u ovoj oblasti, okuplja 38 preduzeća vodovoda i kanalizacije, među kojima i četiri najveća, iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca.

Udruženje je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana radi unapređenja saradnje i ostvarivanja zajedničkih interesa svojih članova i ciljeva definisanih osnivačkim aktom, među kojima su:

 • pripremanje, promocija i realizacija programa u oblasti vodovoda i  kanalizacije;
 • informisanje članova o zakonskoj regulativi, politici i programima državnih organa, nevladinog sektora, regionalnih i internacionalnih organizacija, koje imaju ili mogu imati uticaj na poslovanje preduzeća vodovoda i kanalizacije;
 • organizovanje foruma i javnih debata za razmenu ideja, znanja i iskustava od značaja za poslovanje i unapređenje osnovne i pratećih delatnosti svojih članova;
 • zastupanje interesa članova pred ministarstvima i drugim državnim organima i relevantnim organizacijama;
 • unapređenje saradnje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • doprinos stvaranju uslova za  sprovođenje  zakonske regulative, standarda i merila na nacionalnom nivou;
 • uvođenje i primena normi, standarda, tehničkih pravila i korisnih iskustava iz oblasti vodovoda i kanalizacije, obuhvaćenih regulativom EU;
 • koordinacija, prikupljanje i analiza relevantnih informacija u sektoru vodovoda i kanalizacije i priprema odgovarajuće baze podataka;
 • podrška i učešće u istraživačkim aktivnostima koje preduzimaju relevantni organi i institucije, kao i u realizaciji rezultata tih istraživanja;
 • aktivno učešće u javnim raspravama i postupcima donošenja zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast vodovoda i kanalizacije;
 • unapređenje kulture zaštite životne sredine kroz podizanje svesti stanovništva, državnih organa i privrednih subjekata o značaju vodnog sektora za ekonomski razvoj društva i kvalitet života pojedinca i društvene zajednice, uz ukazivanje na potrebu posebne zaštite voda od svih vrsta zagađivanja;
 • upoznavanje članova sa  novim tehnologijama  u sektoru voda, stručnim rešenjima i metodama koje se koriste u savremenom poslovanju i organizaciji preduzeća;
 • organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije na nacionalnom ili regionalnom nivou;
 • objavljivanje knjiga, brošura i publikacija koje se odnose na aktivnosti Udruženja.

Udruženje je kolektivni član Privredne komore Srbije (PKS) i svoje aktivnosti realizuje kao sekcija Grupacije vodovoda i kanalizacija Udruženja za komunalne delatnosti PKS.