Press "Enter" to skip to content

Apel za hitno preuzimanje mera za poslovni opstanak preduzeća vodovoda i kanalizacije

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Kabinet Predsednice Vlade
Nemanjina 11
11000 Beograd

Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije okuplјa 35 preduzeća vodovoda i kanalizacije, od kojih su najveći JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, JKP „NAISSUS“ Niš, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i, osim njih, još 30 preduzeća-članova iz drugih gradova Republike Srbije. Posvećeni smo zastupanju interesa preduzeća-članova, promociji značaja bezbedne, zdravstveno ispravne vode za piće i usluga kanalizacije. Osnovni proizvod naših članova je kvalitetna zdravstveno ispravna voda za piće, a usluge koje pružamo stanovništvu obuhvataju snabdevanje vodom za piće i odvođenje otpadnih voda. Informacije o našem radu dostupne su na portalu www.udruzenjevodovoda.org .

Odlukama najviših državnih organa naš proizvod i spomenute usluge određeni su kao proizvodi i usluge od posebnog značaja za odbranu države1. Isti status dodelјen je i objektima u kojima radimo2, a u dokumentu „Nacionalna procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća“ nedostatak vode za piće identifikovan je kao jedna od 12 opasnosti za društvo i državu3. Zato smatramo da je naša dužnost i odgovornost da vas obavestimo da je ova oblast rada dovedena na ivicu reprodukcionog opstanka. Apelujemo da hitnim preduzimanjem mera pomognete da se takvo stanje prevaziđe.

Formalno-pravno, rad preduzeća vodovoda je u nadležnosti više ministarstava, pa se ovom prilikom obraćamo Vladi, koja objedinjuje njihov rad. Razumemo da se društvo i država nalaze u veoma delikatnoj i složenoj situaciji, ali verujemo da energičnim merama, naravno – u skladu sa mogućnostima, možemo pronaći izlaz iz teške situacije u kojoj posluju preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Kao što znate, naši proizvodi i usluge uvek su bili vrednovani više kao instrument „očuvanja socijalnog mira“ nego razvojno-tržišnog poslovanja. Mi odavno nemamo unutrašnjih rezervi za takav poslovni status. Očekivano poskuplјenje struje i energenata izaziva ogromnu zabrinutost, jer i sa postojećim cenama jedva održavamo likvidnost, s obzirom da su cene naših proizvoda i usluga daleko od ekonomskih.

  1. Odluka Vlade o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu RS, „Sl. glasnik RS“ br. 58 od 06. 2008, 26 od 05. 04. 2019.
  2. Odluka Vlade o objektima od posebnog značaja za odbranu RS, „Sl. glasnik RS“ br. 112 od 10.12.2008.
  3. „Procena rizika od katastrofa u RS“, dokument usvojen na sednici Vlade 14. 03. 2019.

Investiciono i tekuće održavanje u najvećem broju slučajeva svodi se na interventno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Zbog prisutne zabrane zapošlјavanja suočavamo se sa nedostatkom vitalno važnih stručnjaka za funkcionisanje preduzeća vodovoda i kanalizacije, pre svega inženjera hidrograđevinske, elektro i mašinske struke. Od nas se očekuje da širimo mrežu, u skladu sa rastućim potrebama privrede i stanovništva u gradovima. To širenje polјa rada, koje smo uvek odgovorno izvršavali, pored ostalog, znači i veću potrošnju energenata, uskoro po višim cenama. U ovako definisanim statusno-poslovnim uslovima naša preduzeća to ne mogu da izdrže.

Zato Vas pozivamo da donesete hitan paket mera, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine. U delu ovog dokumenta koji se bavi ekonomskom politikom, kao prvi operativni cilј navodi se „uspostavlјanje ekonomskog vrednovanja vode i usluga snabdevanja vodom i kanalisanja“. Iznosi računa za ove usluge ne predstavlјaju udar na prodični budžet, već su instrument očuvanja bezbednosti države i zdravlјa njenog stanovništva.

Snabdevanje kvalitetnom zdravstveno ispravnom vodom za piće i odvođenje otpadnih voda preduslov su svih drugih uslova života i razvoja društva. Uvereni smo da naša država ima potencijal za ublažavanje i otklanjanje ogromnih problema sa kojima smo suočeni. Takođe, uvereni smo da bi ulazak u partnerske odnose sa stranim institucijama bio pogrešan smer u očuvanju osnovne delatnosti preduzeća vodovoda i kanalizacije. Naša preduzeća su od posebnog značaja za ovu državu, ona su državna i tako treba da ostane.

Svi članovi i organi našeg udruženja biće na raspolaganju i trudiće se da Vam na najbolјi i najefikasniji način pruže doprinos u definisanju paketa hitnih mera za otklanjanje egzistencijalnih problema koji parališu naš rad.

Kao prilog, dostavlјamo Vam predlog četiri hitne mere, čijom primenom bi se donekle mogao ublažiti težak poslovni položaj preduzeća vodovoda i kanalizacije. U očekivanju odgovora, srdačno Vas pozdravlјamo.

Miroslava Hero-Gon,
generalni sekretar
Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije

Kontakti:
miroslava.hero@yahoo.com
064 813 1431

Dostavlјeno:
Vladi Republike Srbije – Kabinetu Predsednice Vlade
Arhivi Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije
E-poštom dostavlјeno:
Vladi Republike Srbije – Kabinetu Predsednice Vlade
Ministarstvu odbrane RS
Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – Sektoru za vanredne situacije
Ministarstvu finansija RS
Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Republičkoj direkciji za vode
Ministarstvu zaštite životne sredine RS – Agenciji za zaštitu životne sredine
Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS
Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave RS
Privrednoj komori Srbije – Udruženju za komunalne delatnosti

 

Prilog Apelu Vladi Republike Srbije
za hitno preduzimanje mera za poslovni opstanak
preduzeća vodovoda i kanalizacije

U nameri da doprinesemo bržem rešavanju problema naših članova, bez ikakvih ambicija da kreiramo razvojnu politiku sektora, predlažemo Vam četiri hitne mere, čijom primenom bi se, naravno – u skladu sa mogućnostima države, donekle mogao ublažiti težak poslovni položaj preduzeća vodovoda i kanalizacije.

  1. Usvajanje metodologije za utvrđivanje cena vode za piće i usluga kanalizacije, u skladu sa cilјevima Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravlјanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

-Ukoliko bi cene dobijene primenom metodologije bile previsoke za postojeći nivo standarda života, korekcije bi se mogle izvršiti u skladu sa mogućnostima, ali na nivo prihvatlјiv za preduzeća vodovoda i kanalizacije, i uz obavezu izrade plana sa rokovima približavanja ekonomskom vrednovanju vode za piće i usluga kanalizacije (što je cilј zacrtan u Akcionom planu);

  1. Usvajanje preporuke za lokalne samouprave da se zahtevi preduzeća vodovoda za korekciju cena razmatraju po hitnom postupku

-Poskuplјenje struje i energenata izaziva lančane probleme u snabdevanju ne samo energentima, već i neophodnim materijalima i hemikalijama, dobavlјači biraju kratku ročnost ugovora, pa je za kontinuitet rada preduzeća vodovoda potrebna hitna reakcija;

  1. U skladu sa mogućnostima, definisati listu poreskih olakšica za preduzeća vodovoda i kanalizacije;
  2. Utvrditi način izmirivanja dugova zaštićenih potrošača, koji su u vlasništvu države (državnih ustanova, bolnica.., svih kojima se usluge moraju pružati nezavisno od dugovanja)

-Eventualno formiranje budžetske linije za tu namenu, iz koje bi se dugovanja blagovremeno izmirivala, što bi doprinelo likvidnosti preduzeća vodovoda i kanalizacije.