Press "Enter" to skip to content

Delatnost

U Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije registrovano je za obavljanje osnovne delatnosti koja obuhvata razvoj i unapređenje rada i saradnje svojih članova u oblasti vodovoda i kanalizacije (9411 – delatnost poslovnih udruženja i udruženja  poslodavaca).

 

Pored ove, Udruženje može obavljati i druge delatnosti koje su u funkciji osnovne, što obuhvata:

  • obradu podataka, hosting i sl.

(aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti, unošenje i celokupna obrada podataka koje dostavljaju članovi Udruženja i izrada specijalizovanih izveštaja);

  • komunikaciju i razvoj odnosa s javnošću

(davanje saveta, usmeravanje i pružanje pomoći članovima Udruženja u vezi sa komuniciranjem i odnosima s javnošću);

  • konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem

(davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći članovima, koja se odnosi na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja, kontrolu, upravljanje informacijama i dr);

  • organizovanje satanaka, stručnih skupova i sajmova;
  • izdavačku delatnost

(izdavanje informativnih sadržaja, reklamnog materijala i ostalog štampanog materijala).