Press "Enter" to skip to content

EurEau

EurEau je udruženje koje predstavlja i zastupa preduzeća vodovoda i kanalizacije u Evropi. Članovi ovog udruženja su preduzeća u privatnom i državnom vlasništvu koja pružaju…