Press "Enter" to skip to content

Цена воде под лупом

  • Садашњи распон између тарифа за домаћинства и привреду износи 1 : 2,02

  • Према наводима „Комдела“, Пословног удружења комуналних делатности, уколико би били прихваћени предлози комуналних предузећа обухваћених недавном анкетом, распон би се смањивао до нивоа 1 : 1,63

„Директиве ЕУ захтевају систем ‘једна услуга – једна цена’, па морамо тежити да у будућности цена буде јединствена за све, осим субвенционисаних и повлашћених категорија“, каже Душко Љујић

Уважавајући све специфичности водовода у Србији и „улаза“ који утичу на формирање цене воде, ова област заслужује озбиљну експертизу, изазива бројне недоумице и тражи одговор на питање која је реална цена воде која ће омогућити одрживост водоводног система, а да не буде баласт за привреду и грађане?

Тим поводом Душко Љујић, члан Управног одбора нашег удружења и директор ЈКП „Водовод Ужице“ дао је интервју за ужичке „Вести“, најстарији недељник у југозападној Србији. Интегрални текст можете преузети овде.