Press "Enter" to skip to content

Цене воде и канализације

  • Пословно удружење комуналних предузећа Комдел недавно је објавило преглед цена воде и канализације у 50 општина и градова наше земље

  • Која је реална цена услуга која ће омогућити одрживост система, а да не буде претежак терет за привреду и грађане?

У анкети Комдела учествовало је 20 предузећа водовода и канализације, активних чланова нашег удружења

На свим скуповима који се баве различитим аспектима функционисања сектора снабдевања водом и одвођења отпадних вода наглашава се готово критично стање комуналне инфраструктуре. У техничко-технолошком и пословном смислу предузећа се прближавају ивици одрживости.

Подаци који илуструју актуелно стање сектора још увек се прикупљају. Остаје да се надамо да су бар донекле бољи од оних који су објављени за претходни извештајни период. У претходном извештају, поред осталог, дата је прилично тужна слика.

Како се могло закључити из наведених података, условно говорећи, просечно предузеће водовода и канализације одавно је у поодмаклом добу техничко-технолошке старости. Капацитети су му пренапрегнути и застарели, јер годинама пати од недостатка инвестиција за одржавање, а о неопходном проширењу капацитетa не може ни да размишља. Иако се број прикључака на мрежу повећава, број (све старијих) запослених стагнира, што постаје алармантно не само у односу на одржање квалитета услуге, него и за функционисање система.

Док земље у окружењу на хиљаду прикључака имају девет запослених (што је један од индикатора стања), код нас исти број прикључака „опслужују“ три радника. Укупан број запослених у предузећима водовода и канализације износи око 12 хиљада, стагнира од „забране запошљавања у јавном сектору“, а последњих година бележи тренд опадања. Исти тренд бележе и инвестиције за одржавање, са нарочито појачаним ритмом пада од 2017. године. Значајно умањене, инвестиције се реализују у малом броју градова и општина: подаци говоре да је више од половине средстава у прошлој години било усмерено само у пет комуналних предузећа. Производња и потрошња воде бележе благи пад, а 43 процента произведене воде остаје ненаплаћен…

Осим ових аспеката, као битно ограничавајући фактор наводи се цена услуга. По општој оцени, та цена се формира под доминантним утицајем социјалне политике, као „инструмент очувања социјалног мира“. Истовремено се од предузећа водовода очекује да послују по правилима тржишне економије. Ова област, свакако, заслужује озбиљну експертизу, како бисмо коначно добили одговор на питање која је реална цена услуга која ће омогућити одрживост система, а да не буде претежак терет за грађане и привреду.

У прилогу који можете преузети овде колеге из Комдела су приказале цене услуга снабдевања водом и одвођења отпадних вода у 50 општина и градова. Наведене цене су без ПДВ-а, а приказане су основне цене воде, без фиксног дела. Просечна цена производње и дистрибуције воде у наведеним градовима и општинама износи 48,08 динара по кубном метру, што је слично прошлогодишњем просеку. Распон између тарифа за домаћинства и привреду износи један према два. Просечна цена услуга одвођења отпадних вода у овим градовима и општинама износи 20,59 динара по кубном метру, а тарифа за привреду је скоро два пута већа од оне која се примењује за домаћинства.