Press "Enter" to skip to content

Вoда за пиће међу приоритетима од националног значаја

  • На тродневној стручној радионици јавности је представљена „Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа“

  • У оквиру националне методологије недостатак воде за пиће први пут се обрађује као опасност

Драгана Бисиљчић, Филип Радовић (у средини) и др Небојша Вељковић
Драгана Бисиљчић, Филип Радовић (у средини) и др Небојша Вељковић

Од 24. до 26. априла у Београду је одржана стручна радионица на којој је представљен документ „Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа“. Процена је урађена према јединственој методологији и обухвата дванаест идентификованих опасности (земљотреси, одрони, клизишта и ерозије, екстремне временске појаве, епидемије и пандемије, пожари и експлозије, итд).

Недостатак воде за пиће први пут је сврстан на листу опасности којом се бави „Национална процена угрожености“. Агенција за заштиту животне средине је одређена за координатора анализе и процене ризика од опасности недостатка воде за пиће, а стручна јавност је први пут била у прилици да се упозна са резултатима ове процене.

Презентацију сценарија за опасност од недостатка воде за пиће, у својству предавача испред мултидисциплинарног и међусекторског стручног тима, презентовали су Филип Радовић, директор Агенције за заштиту животне средине и др Небојша Вељковић, начелник мониторинга квалитета воде и седимента у Агенцији за заштиту животне средине.Презентацију можете преузети овде.