Press "Enter" to skip to content

Измене смерница за планирање пословања

  • На прекјучерашњој седници Влада је, поред осталог, усвојила измене и допуне смерница које се односе на планирање раста зарада и запошљавања

  • Претходна решења су комуналном сектору задавала велику главобољу, али још увек се не може сагледати да ли ће је последње новине излечити или само ублажити

На седници 23. новембра Влада је донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Нова уредба доноси две важне промене у делу Смерница који се односи на планирање зарада и запошљавања. Претходна решења доносила су обавезу планирања раста зарада највише за 10 посто, уз поштовање обавезе из Закона о раду на основу које је минимална зарада порасла за 17,8 процената!

Захваљујући иницијативи колега из Пословног удружења комуналних предузећа Комдел, коју смо снажно подржали, Влада је усвојила измене и допуне Смерница, које би требало да олакшају муке планерима пословања у комуналном сектору. Остаје да видимо да ли ће ове промене успети да отклоне тешкоће планског процеса.

Информацију Комдела о изменама и допунама Смерница са детаљним образложењима можете погледати овде.