Press "Enter" to skip to content

Светски дан вода

Уместо климатских промена, као планиране централне теме, 22. март је ове године посвећен борби против пандемије изазване корона вирусом и кључне улоге здравствено исправне воде у тој борби.

Уједињене нације и UN Water, организација специјализована за област вода, позивају све актере сектора вода у свету да активности прилагоде ситуацији и у центар пажње ставе очување здравља и живота људи. Сви се позивају да примењују упутства Светске здравствене организације, националних система и надлежних органа својих држава.

UN Water подсећа да треба користити све видове електронских комуникација и, у овим условима, упорно наглашавати значај одржавања хигијене, у чему кључну улогу имају сви који се баве производњом и дистрибуцијом здравствено исправне воде за пиће. Готово на свим страницама светске организације налазе се илустрована упутства, која позивају на интензивно одржавање личне и хигијене простора у којима боравимо.