Press "Enter" to skip to content

Cеnа vоdе pоd lupоm

  • Sadašnji raspon između tarifa za domaćinstva i privredu iznosi 1 : 2,02
  • Prema navodima „Komdela“, Poslovnog udruženja komunalnih delatnosti, ukoliko bi bili prihvaćeni predlozi komunalnih preduzeća obuhvaćenih nedavnom anketom, raspon bi se smanjivao do nivoa 1 : 1,63
„Dirеktivе ЕU zаhtеvајu sistеm ‘јеdnа uslugа – јеdnа cеnа’, pа mоrаmо tеžiti dа u budućnоsti cеnа budе јеdinstvеnа zа svе, оsim subvеnciоnisаnih i pоvlаšćеnih kаtеgоriја“, kаžе Duškо Ljuјić

Uvažavajući sve specifičnosti vodovoda u Srbiji i „ulaza“ koji utiču na formiranje cene vode, ova oblast zaslužuje ozbiljnu ekspertizu, izaziva brojne nedoumice i traži odgovor na pitanje koja je realna cena vode koja će omogućiti održivost vodovodnog sistema, a da ne bude balast za privredu i građane?

Tim povodom Duško Ljujić, član Upravnog odbora našeg udruženja i direktor JKP „Vodovod Užice“ dao je intervju za užičke „Vesti“, najstariji nedeljnik u jugozapadnoj Srbiji. Integralni tekst možete preuzeti ovde.