Press "Enter" to skip to content

Četrnaesta sednica Skupštine Udruženja

  • Izabran novi saziv organa i tela

  • Vodovodi Sokobanje i Rume naši novi članovi

Dragana Bjeletić Antić, Miroslava Hero-Gon, Nebojša Jakovlјević i dr Radomir Vujadin (sleva na desno)

U okviru 14. Sajma i foruma voda, 7. decembra, u konferencijskoj sali Hale 3 Beogradskog sajma, održana je četrnaesta po redu, izborna sednica Skupštine našeg udruženja. Izabran je novi saziv organa i tela, koga možete videti u rubrici „Organizacija“. U ime Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije prisutne je pozdravio Bojan Filipović. Izrazio je zadovolјstvo dosadašnjom uspešnom saradnjom, naglasivši da nas očekuje mnogo rada na unapređenju poslovnog položaja preduzeća vodovoda i kanalizacije, kao i celog komunalnog sektora.

Nakon konstituisanja, u radnom delu sednice Skupština je donela više odluka iz domena operativnih aktivnosti. Pored ostalog, usvojeni su Program rada Udruženja u narednom mandatnom periodu, kao i izveštaj generalnog sekretara o radu u periodu od 2019. do 2023. godine. Oba dokumenta su dostupna u rubrici „Dokumenta“. Uz to, usvojena je i odluka o novim iznosima članarina, koje su linearno povećane za 20 posto. Odluka će se primenjivati od 1. januara sledće godine.

Na naše veliko zadovolјstvo, Udruženju su pristupili JKP „Napredak“ iz Sokobanje i JP „Vodovod“ Ruma.