Press "Enter" to skip to content

Dvanaesta sednica Upravnog odbora

  • Izvršni organ konstituisan u novom sazivu

  • Osnovan Pravni tim Udruženja

Bojan Filipović, Nebojša Jakovlјević, dr Radomir Vujadin i Miroslava Hero-Gon (sleva na desno)
Bojan Filipović, Nebojša Jakovlјević, dr Radomir Vujadin i Miroslava Hero-Gon (sleva na desno)

Na jučerašnjoj, dvanaestoj sednici, u Privrednoj komori Srbije konstituisan je Upravni odbor Udruženja u novom sazivu. U skladu sa odlukom Izborne sednice Skupštine, za predsednika izvršnog organa izabran je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ (JKP BVK – v.d. direktora dr Radomir Vujadin), a za potpredsednike JKP „Naissus“ Niš (v.d. direktora Tamara Milić) i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad (direktor Uroš Lončar).

Dužnosti članova Upravnog odbora u narednom mandatnom periodu obavlјaće JKP „Vodovod“ Zaječar (v.d.direktora Bratislav Stanić), JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac (direktor Nebojša Jakovlјević), JKP „Vodovod“ Leskovac (v.d. direktora Maja Milošević-Milojić), JP „Vodovod i kanalizacija“ Pirot (direktor Zoran Nikolić), JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica (direktor Đerđ Šugar) i JKP „Vodovod“ Užice (direktor Duško Ljujić).

Na sednici su usvojeni finansijski izveštaj i završni račun za 2023. godinu, kao i  niz odluka iz domena operativnih aktivnosti. Svakako najvažnija je odluka o osnivanju Pravnog tima Udruženja. Tim će raditi kao radno telo Upravnog odbora. Članove će imenovati direktori preduzeća-članova Udruženja, a na predlog predsednika Upravnog odbora, za koordinatora je imenovana Jelena Radović, diplomirana pravnica, direktorka Pravnog sektora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Sa najvažnijim aktivnostima Udruženja za komunalne delatnosti prisutne je upoznao Bojan Filipović, samostalni stručni saradnik, a rad stručne radne grupe za analizu mogućnosti primene novog Pravilnika o overavanju vodomera predstavio je Predrag Bogdanović, predsednik Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i predsednik spomenute radne grupe.

Posebna pažnja je posvećena teškoćama u različitim oblastima poslovanja, koje se kontinuirano  pojačavaju i produblјuju. S tim u vezi, na predlog predsednika Upravnog odbora, dr Radomira Vujadina, koji je predsedavao sednicom, dogovoreno je da se nastave aktivnosti koje su započete Apelom Vladi Srbije za preduzimanje hitnih mera za pobolјšanje poslovnog položaja naših članova. „Prošle su dve godine od našeg Apela Vladi“- rekao je dr Vujadin. „Vreme prolazi, problemi su sve veći, a mi smo odgovorni da preduzmemo mere i pokušamo da ih rešimo u saradnji sa nadležnim institucijama.“