Press "Enter" to skip to content

Извештај о спроведеној јавној расправи

  • Министарство финансија објавило је извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара
„Све примедбе, предлози и сугестије биће разматрани у оквиру рада радне групе, након чега ће се определити коначни ставови“, каже се у извештају

Током одржаних презентација и округлих столова о Нацрту закона, учесници у расправама изнели су више од 200 предлога, упутили многа питања и навели коментаре, од којих су неки били начелног карактера.

Највећи број поднетих предлога односи се на накнаде за заштиту животне средине,  коришћење енергије и енергената и накнаде за воде.

Текст Извештаја можете преузети овде.