Press "Enter" to skip to content

Jahorina 2022.

  • Od 16. do 18. maja na Jahorini je održana Međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“

Foto: www.pale.rs.ba

U prisustvu mnogih zvaničnika Republike Srpske, uz učešće preko 200 stručnjaka svih profila i izlagača opreme iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, u Hotelu „Termag“ je održana 21. Međunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi“.

Centralna tema bila je posvećena neophodnim reformama u sektoru javnih vodnih usluga, koje treba da doprinesu definisanju organizacionih politika i strategija za povećanje efikasnosti poslovanja preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Kvalitet vode za piće i upravlјanje rizicima bile su teme posebne panel diskusije, na kojoj su predočeni novi propisi, analizirani problemi i predstavlјene aktivnosti koje se sprovode za unapređenje bezbednosti snabdevanja vodom za piće. Pored toga, razmatrana je i najaktuelnija tema koja obuhvata probleme iz oblasti energetike i njihov uticaj na poslovanje preduzeća vodovoda i kanalizacije.

Dr Nebojša Velјković, saradnik Agencije za zaštitu životne sredine, predstavio je rad „Upravlјanje vanrednim situacijama – nedostatak vode za piće – propisi i praksa“. Rad je, pored ostalog, podsetio javnost da su odlukama najviših državnih organa Srbije voda za piće i usluge kanalizacije određeni kao proizvodi i usluge od posebnog značaja za odbranu države. Isti status dodelјen je i objektima u kojima rade preduzeća vodovoda, a u dokumentu „Nacionalna procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća“ nedostatak vode za piće identifikovan je kao jedna od 12 opasnosti za društvo i državu.

Naše kolege iz kragujevačkog vododa saopštile su dva rada. Goran Gavrilović je obradio temu „Digitalna akvizicija podataka u JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac“, a Ivan Stupić je predstavio „Vodovodni sistem Gruža“. Koleginica Marija Nešković iz lozničkog vodovoda saopštila je rad „Benefiti primene automatizacije i digitalizacije u vodovodnom preduzeću Loznica“.

Јахорина 2022.

  • Од 16. до 18. маја на Јахорини је одржана Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“

Фото: www.pale.rs.ba

У присуству многих званичника Републике Српске, уз учешће преко 200 стручњака свих профила и излагача опреме из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Словеније и Хрватске, у Хотелу „Термаг“ је одржана 21. Међународна конференција „Водоводни и канализациони системи“.

Централна тема била је посвећена неопходним реформама у сектору јавних водних услуга, које треба да допринесу дефинисању организационих политика и стратегија за повећање ефикасности пословања предузећа водовода и канализације.

Квалитет воде за пиће и управљање ризицима биле су теме посебне панел дискусије, на којој су предочени нови прописи, анализирани проблеми и представљене активности које се спроводе за унапређење безбедности снабдевања водом за пиће. Поред тога, разматрана је и најактуелнија тема која обухвата проблеме из области енергетике и њихов утицај на пословање предузећа водовода и канализације.

Др Небојша Вељковић, сарадник Агенције за заштиту животне средине, представио је рад „Управљање ванредним ситуацијама – недостатак воде за пиће – прописи и пракса“. Рад је, поред осталог, подсетио јавност да су одлукама највиших државних органа Србије вода за пиће и услуге канализације одређени као производи и услуге од посебног значаја за одбрану државе. Исти статус додељен је и објектима у којима раде предузећа водовода, а у документу „Национална процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа“ недостатак воде за пиће идентификован је као једна од 12 опасности за друштво и државу.

Наше колеге из крагујевачког водода саопштиле су два рада. Горан Гавриловић је обрадио тему „Дигитална аквизиција података у ЈКП Водовод и канализација Крагујевац“, а Иван Ступић је представио „Водоводни систем Гружа“. Колегиница Марија Нешковић из лозничког водовода саопштила је рад „Бенефити примене аутоматизације и дигитализације у водоводном предузећу Лозница“.